Welcome to our OMA  you can join us by click on the button.

About Organic Agro Manufacturer Association(Reg.)

वाषिँक सवँसाधारण सभा *✒जिएसटी चचॉसञ *मा सभासद ओम असोसिएशन,*
*१ जूलै कृषिदिनाच्या हादिँक शुभेच्छा💐*.
आजपासुन संपुणँ देशात एेतिहासिक जिएसटी करप्रणाली सुरू झालेली आहे.आपल्या असोसिएशनने स्वागत केले आहे.यापुढे आपल्या उत्पादनांना कमीतकमी कर लागनार आहे.एक देश,एक कर,एक बाजारपेठ.. *मिञांनो,आपल्या ऑरगँनिक अग्रो मँन्युफँक्चरसँ असोसिएशनची वाषिँक सवँसाधारण सभा गुरूवार दि ६ जुलै २०१७ रोजी नासिक येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे*.. *यासोबत आपल्या व्यवसायास लागनारी करप्रणाली याविषयी या क्षेञांतील एक्सपटँ कडून विशेष मागँदशँन आयोजित करण्यात आलेले आहे..* 🙏सवँ सभासदांनी उपस्थित राहून याचा लाभ घ्यावा.🙏 बाहेर गावाचे सभासदांची निवास सोय केलेली आहे. *नविन सभासदांना ओम असोसिएशनच्या नियमांनुसार सभासद होऊन या चचॉसञाचा लाभ घेता येईल.*.
*-----स्थळ----*
*गुरूवार--दि-६ जुलै २०१७*
*वेळ---सकाळी ९ वाजता*
*हॉटेल रॉयल हेरिटेज,जिपीओ शेजारी,शालीमार,नासिक.*
*विजय ठाकूर-9503911117*
*प्रभाकर राऊत-9420427464*
*मनोज देवांग-9325626434*
*सुनिल टिळेकर-9850712589*
*हनुमंत भोसले-9890495737*
*प्रकाश मराठे-9970842425*


Organic inputs play an important role in organic farming. At the same time there is a great need for the promotion of their uses in conventional(chemical) farming practices. There is no legal framework in place for regulating the organic input manufacturing and their sale in the domestic markets. Organic certification alone does not address this issue. Hence, considering the above challenges, OMA has been formed with a view in creating a healthy business environment for the organic input manufacturers. OMA works for the promotion of organic farming practices among farmers as well as in the interest of the manufacturers. OMA facilitates the liasoning between various government and non-government organisations and manufacturers of organic inputs.


AIMS AND OBJECTIVES :

1. To bring together manufacturers of organic inputs on the national level.
2. To create awareness about good manufacturing practices and promote ethical business practices among the manufacturers.
3. To work in tandem with various state as well as central government agencies for policy formulation on organic inputs.
4. To train farmers about harmful effects of chemicals and create awareness about organic farming.

News & Events